Masal anlatmıyoruz haber veriyoruz
Berk Haber ile yaşam tarzınıza yeni bir renk katın

Mustafa Kemal ’in Sivas notları: Mustafa Kemal Atatürk Sivas Kongresi Günleri

0 4
“Efendiler! Sivas ’ta in ’ikâdını temine çalıştığımız kongreye her taraftan murahhas ettirmek ve onların Sivas ’a gelmelerini temin etmek için daha Amasya ’da başlamış olan mesai ve muhaberat elan devam ediyordu. Bütün kumandanlar ve her tarafta birçok erbâb-ı hamiyet, fevkalade sarf-ı himmet ediyorlardı. Fakat yine her tarafta menfi ve aleytarane propagandalar ve bilhassa hükûmet-i merkeziyyenin mâni tedâbîri, işi müşkülleştiriyordu.
 
Efendiler! Burada bilmünasebe arz edeyim ki ben Sivas ’ı hakikaten min-külli ’i-vücuh emin addetmiş olmakla beraber, daha Amasya ’da iken Sivas ’a gelen bütün yollar üzerinde uzaktan ve yakından icap eden tedâbir ve terkibât-ı askeriyyeyi aldırmağı da muvafık-ı ihtiyât bulmuşum.”
 
 
MUSTAFA KEMAL ’İN NOTLARI VE MEKTUPLARINA YER VERİLİYOR
 
Kapsamlı tarih araştırmalarına dayanan “Mustafa Kemal Atatürk Sivas Kongresi Günleri”nde, Mustafa Kemal Atatürk ’ün notları, mektupları ve tarihi yazışmaları yer almaktadır.
 
“Ferid Paşa Hükûmeti taannüdünde devam ediyordu. Malûm olduğu veçhile düşünceye kadar devam etti. Memleketi günlerce mercisiz bırakmak elbette pek büyük mahzurları dâî olurdu.”
 
Kopernik Kitap tarafından okurlara ulaşan “Mustafa Kemal Atatürk Sivas Kongresi Günleri”, Kurtuluş döneminde yaşanan süreçleri, milli mücadele için verilen mücadeleleri araştırmak isteyen okurlar için yararlı kaynak olacaktır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.